Kedvezményezett neve: Zalalövő Város Önkormányzata

Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Zalalövő térségében

Szerződött támogatás összege: 244 658 987 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00045

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.04.16.

A projekt fizikai befejezésének ideje: 2020.09.30.

 

Konzorciumi tagok és szerződött támogatási összegek:

 • Zalalövő Város Önkormányzata – Konzorciumvezető – 92 232 106 Ft
 • Csöde Község Önkormányzata – konzorciumi tag – 16 333 959 Ft
 • Keményfa Község Önkormányzata – konzorciumi tag – 18 865 503 Ft
 • Nagylengyel Község Önkormányzata – konzorciumi tag – 32 482 159 Ft
 • Petrikeresztúr Község Önkormányzata – konzorciumi tag – 26 593 703 Ft
 • Zalacséb Község Önkormányzata – konzorciumi tag – 30 100 969 Ft
 • Zalaháshágy Község Önkormányzata – konzorciumi tag – 28 050 588 Ft

 

Magyarország Kormánya az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretein belül, EFOP-1.5.2-16 kódszámon, a humán közszolgáltatások hatékonyságának növelésére és az azokhoz történő hozzáférés javítására irányuló, a társadalmi felzárkózás folyamatát erősítő projektek megvalósítására „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” címmel felhívást tett közzé. A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása. Zalalövő Város Önkormányzata konzorciumi tagokkal közösen 244 658 987 Ft támogatást nyert, melyet EFOP-1.5.2-16-2017-00045 projekt-azonosítószámon valósított meg.

 

A projekt céljai és tevékenységei:

A projekt egyik legfőbb, hosszú távú célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása volt. A projekt második, ugyancsak hosszú távú, fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt, a hosszú távú célok elérése érdekében meghatározott céljai:

 • A humán közszolgáltatások terén, a projekt megvalósítási területén, jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző helyi programok megvalósítása

 

 • A hátrányos helyzetű, különösen a mélyszegénységben élő, csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése

 

 • A helyi - főként kistelepülési, településrészi - kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése programok, rendezvények megvalósításával

 

A projekt lényeges célja volt továbbá a megvalósítási területén található, a megvalósító konzorciumot alkotó települések lakosság-megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.

A projekt célcsoportja a konzorciumot alkotó hét település lakossága, amely komplex célcsoport a társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében jelenik meg elérendő célcsoportként. A projekt kiemelt célcsoportja ezen belül, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. Az adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság, különös tekintettel a mélyszegénységben élőkre, mint a projekt megvalósítási területének kiemelten kezelendő társadalmi problémája.

A projekt céljainak eléréséhez szükséges tevékenységek tervezésekor szorosan együttműködtünk a helyi formális és nem formális közösségekkel, amelyeken keresztül az egyes tevékenységek előzetes lakossági és célcsoporti elfogadottságát is figyelembe vettük. Fontos szempont volt a tervezésnél, hogy a fejlesztések ne előzmények nélküliek legyenek, hanem szervesen kapcsolódjanak a helyben már elindult folyamatokhoz, így is biztosítva az egyes tevékenységek iránti bizalmat, azok elfogadottságát.

Kiemelkedően fontosnak tartottuk e tárgykörben a projektben alkalmazásra kerülő humán szakemberek előzetes kiválasztásakor azok ún. bizalmi indexét vizsgáltuk. Olyan szakembereket alkalmaztunk, akik iránt a célcsoportok tagjai erős bizalommal viszonyulnak, így is kezelve a célcsoporti tagok esetleges ellenállását egyes folyamatok iránt.

 

A projektben megvalósult tevékenységek a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok részvételével kerültek megvalósításra. Kiemelt figyelmet fordítottunk a projekt hatóterületén élő teljes lakosság, különös tekintettel a mélyszegénységben élőkre.

A beavatkozások a társadalmi felzárkózás érdekében történtek, a területi különbségeket csökkentve ezáltal, valamint a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférést is biztosítva.

A megvalósított fejlesztések lehetőséget biztosítottak a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatására. A legfontosabb fejlesztési területek a következők voltak: elérhetőség, egészségügyi, oktatási, szociális intézményi ellátottság, infrastruktúra, helyi gazdasági aktivitás és közigazgatási hozzáférés.

A vidék megtartó képességének erősítése érdekében közösségszervezőket, mentorokat alkalmaztunk, akik munkájukkal támogatták a projektmegvalósítást. A mentorok egyéni fejlesztési tervek mentén külön foglalkoztak a hátrányos helyzetű személyekkel. Projektünkben a szülők támogatása is hangsúlyt kapott, ezzel biztosítva a családi kohéziót, konzorciumi szintű Szülő Támogató Rendszer került megvalósításra.

Kitűnő lehetőség volt a konzorciumi tagoknak és a lakosságnak ez a pályázat arra, hogy megvalósuljon egyfajta társadalmi felzárkóztatás, a területi különbségek csökkenjenek, és hogy a minőségi humán közszolgáltatás mindenki számára hozzáférhetővé váljon.

A projekt 2020.09.30-án befejezésre került, a Kedvezményezett záróbeszámolóját az Irányító Hatóság elfogadta, a pénzügyi elszámolás a teljes projektösszeggel hiánytalanul megtörtént.

Kedvezményezett neve: Zalalövő Város Önkormányzata

Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Zalalövő térségében

Szerződött támogatás összege: 244 660 672 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00045

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.04.16.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.04.16.

 

Magyarország Kormánya az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretein belül, EFOP-1.5.2-16 kódszámon, a humán közszolgáltatások hatékonyságának növelésére és az azokhoz történő hozzáférés javítására irányuló, a társadalmi felzárkózás folyamatát erősítő projektek megvalósítására „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” címmel felhívást tett közzé. A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása. Zalalövő Város Önkormányzata 244 660 672 Ft támogatást nyert, melyet EFOP-1.5.2-16-2017-00045 azonosítószámon valósít meg.

 

 

A projekt céljai és tevékenységei:

 

A projekt egyik legfőbb, hosszú távú célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

A projekt második, ugyancsak hosszú távú, fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

 

A projekt, a hosszú távú célok elérése érdekében meghatározott céljai:

 

 • A humán közszolgáltatások terén, a projekt megvalósítási területén, jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző helyi programok megvalósítása
 • A hátrányos helyzetű, különösen a mélyszegénységben élő, csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
 • A helyi - főként kistelepülési, településrészi - kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése programok, rendezvények megvalósításával

 

A projekt lényeges célja továbbá a megvalósítási területén található, a megvalósító konzorciumot alkotó települések lakosság-megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.

 

A projekt célcsoportja a konzorciumot alkotó hét település lakossága, amely komplex célcsoport a társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében jelenik meg elérendő célcsoportként. A projekt kiemelt célcsoportja ezen belül, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. Az adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság, különös tekintettel a mélyszegénységben élőkre, mint a projekt megvalósítási területének kiemelten kezelendő társadalmi problémája.

 

A projekt céljainak eléréséhez szükséges tevékenységek tervezésekor szorosan együttműködtünk a helyi formális és nem formális közösségekkel, amelyeken keresztül az egyes tevékenységek előzetes lakossági és célcsoporti elfogadottságát is figyelembe vettük. Fontos szempont volt a tervezésnél, hogy a fejlesztések ne előzmények nélküliek legyenek, hanem szervesen kapcsolódjanak a helyben már elindult folyamatokhoz, így is biztosítva az egyes tevékenységek iránti bizalmat, azok elfogadottságát.

Kiemelkedően fontosnak tartottuk e tárgykörben a projektben alkalmazásra kerülő humán szakemberek előzetes kiválasztásakor azok ún. bizalmi indexét vizsgálni. Olyan szakembereket kívánunk alkalmazni, akik iránt a célcsoportok tagjai erős bizalommal viszonyulnak, így is kezelve a célcsoporti tagok esetleges ellenállását egyes folyamatok iránt.