Tájékoztató a gépjárműadóval kapcsolatos 2021. január 1. napjától hatályos változásokról

Tisztelt Adózók!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján
2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.

Ennek megfelelően a 2021. január 1-jétől kezdődő adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekben az állami adó- és vámhatóság jár el, a 2021. január 1-jétől kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni az állami adó- és vámhatóság 2021. évben kiadandó határozata szerint.

A 2021. január 1-je előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében (ideértve a gépjárműadó hátralék behajtását) azonban még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési határidő 2021. évre csúszik.

 

Zalalövő, 2021. január 8.

 

                                                         Tisztelettel:

 

                                                                                                      Kovács Ildikó

                                                                                                             jegyző

H I R D E T M ÉNY

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője értesíti Keménfa község lakosságát, hogy a sárga színű zsákba gyűjtött szelektív hulladékok elszállítására 2021. évben péntekenként a következő időpontokban kerül sor:

január 15.                              július 16.

február 19.                             augusztus 20.

március 19.                           szeptember 17.

április 16.                              október 15.

május 21.                               november 19.

június 18.                               december 17.

A sárga színű zsákba a következő hulladékok kerülhetnek:

 • ásványvizes, üdítős (PET) kilapítva
 • műanyag, csomagoló fólia, nylon szatyor, tasakok
 • élelmiszer tárolására használt műanyag flakon, kanna kimosott állapotban
 • fémcsomagoló anyagok (üdítős, sörös, konzervdobozok)
 • újságok, folyóiratok, hullámpapír, kartonpapír, könyvek, füzetek, összehajtva vagy kötegelve a gyűjtőzsák mellé.
 • papírtartalmú italos doboz.

Kérjük, hogy a műanyag palackokat, flakonokat laposra taposva, míg a karton újságpapírokat pedig összehajtva rakják a gyűjtőzsákokba, vagy kötegelve a gyűjtőzsák mellé. Soha ne tegyenek a zsákokba zsíros, olajos élelmiszerrel szennyezett hulladékot, valamint ismeretlen anyagot, szemetet. A zsákokat a szállítási napon reggel 6 óráig kérjük, helyezzék el.

FONTOS! A gyűjtőzsákba egyéb akár műanyagból, akár fémből készült tárgyak (pl.: virágcserép, törött edények, játékok, írószerek, bútorok) ruhanemű, elektronikai tárgyak és háztartási szemét nem kerülhet.

Kérjük a szelektíven gyűjtött hulladékot kizárólag a megjelölt szállítási napon helyezzék ki.

A gyűjtőjáraton dolgozók minden alkalommal annyi üres szelektív hulladékgyűjtő zsákot helyeznek el ingyenesen, amennyi szelektív hulladékkal teli zsák kerül kihelyezésre. Ha ez nem elegendő, díjmentesen kérhető további szelektív zsák a gépjárművezetőtől, vagy az Önkormányzat portáján.

Zalalövő, 2021. január 11.

 

  Kovács Ildikó

      jegyző

                                                                                                                                                        

Hirdetmény!

Tisztelt Lakosság!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok (Zalalövő, Keménfa, Csöde) ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Zalalövő város, Keménfa és Csöde község területén 2020. november 11-től 2020. december 15-ig terjedő időszakban Zalalövő város, Keménfa és Csöde község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és az önkormányzathoz beküldeni.

A hirdetményt és a formanyomtatványt az önkormányzat minden háztartásba eljuttatja 1-1 példányban az elkövetkezendő napokban folyamatosan - ezzel is csökkentve a személyes kontaktust - vagy letölthető a www.zalalovo.hu oldalról is.

Az adatszolgáltatás 2020. november 11-től 2020. december 15-ig az alábbi módon teljesíthető:

 • a kitöltött adatlapokat a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal részére (továbbiakban: Hivatal) – 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1. címre – postai úton beküldve,
 • a kitöltött adatlapokat a Hivatal bejáratánál található postaládába elhelyezve,
 • a kitöltött adatlapot a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre (szkennelve) beküldve.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás hivatali időben a +3630/330-5187 telefonszámon kérhető.

Felhívom az ebtartók figyelmét arra, hogy:

 • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. A kötelezettség nem teljesítése esetén minimum 45.000, - Ft állatvédelmi bírság szabható ki.
 • Amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, 30.000, - Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.
 • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál már korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Felhívom az eb tulajdonos(ok)/tartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi ebösszeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2020. december 15.

Együttműködésüket köszönjük!

Zalalövő, 2020. november 3.

 

                                                         Tisztelettel:                                Kovács Ildikó

                                                                                                             jegyző

 

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) nevében az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Szervezetünk a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, tíz hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével értékesíteni.

A hirdetmény IDE KATTINTVA érhető el!

 

Tisztelt Keménfai lakosok!

 

A koronavírus járványra való tekintettel a következő információk közlését tartom fontosnak:

Az iskolai oktatás a kormányzati döntéseknek megfelelően távoktatásban zajlik.

A Faluház, könyvtár nyitva tartását ellenkező rendelkezésig felfüggesztjük.

A falugondnoki szolgálat a megfelelő közegészségügyi intézkedések megtétele mellett továbbra is működik.

Háziorvost, fogorvost csak sürgős esetben keresse fel, minden más ügyben telefonon érdeklődjenek.

A zalaegerszegi Rendelő Intézet szakrendelései is szünetelnek illetve korlátozva vannak.

Az önkormányzati hivatali ügyeket illetően kérem telefonon vagy e-mailben szíveskedjenek érdeklődni.

A legtöbb ügyfélszolgálati iroda szünetelteti a személyes ügyintézést. Telefonon, esetleg e-mailben kérhetnek segítséget.

A gyógyszertárak, posták látogatása korlátozva van, csak egyesével és a kellő távolság megtartásával engedik be a lakosokat.

Jelenleg bezárják továbbá a szórakozóhelyeket, mozikat, a kulturális intézményeknél pedig látogatási tilalmat vezetnek be. Az éttermek, kávézók és üzletek csak 15 óráig tarthatnak nyitva, kivételt képeznek az élelmiszerboltok, patikák, drogériák.

Kérek mindenkit, folyamatosan kísérjék figyelemmel a médiát, sajnos óráról-órára változik a helyzet.

Felelősségteljes magatartással, egymásra figyelve, a jelenlegi szabályokat betartva vigyázzunk családjainkra, magunkra!

 

Cser Gábor

polgármester