Tisztelt Önkormányzat! Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

 

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a - jelen levél végén található linkről letölthető - Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet meg eladásra, melynek első lépéseként az I. ütemben értékesíteni kívánt ingatlanok listája 2022. szeptember 7. napján, a II. és a III. ütemben értékesítésre szánt ingatlanok listái 2022. szeptember 30. napján kerültek közzétételre az NFK honlapján.

A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.

A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. Az agráriumot érő kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelők tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.

A jelen eljárásban értékesítésre kerülő földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon elérhető 2022. november 7-től.

Fentiek figyelembe vételével, kérjük a szíves közreműködésüket az érintett település önkormányzatának, valamint a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok honlapján, hirdetőtábláján az alábbi linkről letölthető Hirdetmény soron kívül történő közzétételében.

 

A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja.

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük.

Melléklet, melyet az alábbi hivatkozásra kattintva tölthet le: Hirdetmény 2022. IV. ütem


Nemzeti Földügyi Központ

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
www.nfk.gov.hu

Tájékoztató a gépjárműadóval kapcsolatos 2021. január 1. napjától hatályos változásokról

Tisztelt Adózók!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján
2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.

Ennek megfelelően a 2021. január 1-jétől kezdődő adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekben az állami adó- és vámhatóság jár el, a 2021. január 1-jétől kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni az állami adó- és vámhatóság 2021. évben kiadandó határozata szerint.

A 2021. január 1-je előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében (ideértve a gépjárműadó hátralék behajtását) azonban még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési határidő 2021. évre csúszik.

 

Zalalövő, 2021. január 8.

 

                                                         Tisztelettel:

 

                                                                                                      Kovács Ildikó

                                                                                                             jegyző

H I R D E T M ÉNY

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője értesíti Keménfa község lakosságát, hogy a sárga színű zsákba gyűjtött szelektív hulladékok elszállítására 2021. évben péntekenként a következő időpontokban kerül sor:

január 15.                              július 16.

február 19.                             augusztus 20.

március 19.                           szeptember 17.

április 16.                              október 15.

május 21.                               november 19.

június 18.                               december 17.

A sárga színű zsákba a következő hulladékok kerülhetnek:

 • ásványvizes, üdítős (PET) kilapítva
 • műanyag, csomagoló fólia, nylon szatyor, tasakok
 • élelmiszer tárolására használt műanyag flakon, kanna kimosott állapotban
 • fémcsomagoló anyagok (üdítős, sörös, konzervdobozok)
 • újságok, folyóiratok, hullámpapír, kartonpapír, könyvek, füzetek, összehajtva vagy kötegelve a gyűjtőzsák mellé.
 • papírtartalmú italos doboz.

Kérjük, hogy a műanyag palackokat, flakonokat laposra taposva, míg a karton újságpapírokat pedig összehajtva rakják a gyűjtőzsákokba, vagy kötegelve a gyűjtőzsák mellé. Soha ne tegyenek a zsákokba zsíros, olajos élelmiszerrel szennyezett hulladékot, valamint ismeretlen anyagot, szemetet. A zsákokat a szállítási napon reggel 6 óráig kérjük, helyezzék el.

FONTOS! A gyűjtőzsákba egyéb akár műanyagból, akár fémből készült tárgyak (pl.: virágcserép, törött edények, játékok, írószerek, bútorok) ruhanemű, elektronikai tárgyak és háztartási szemét nem kerülhet.

Kérjük a szelektíven gyűjtött hulladékot kizárólag a megjelölt szállítási napon helyezzék ki.

A gyűjtőjáraton dolgozók minden alkalommal annyi üres szelektív hulladékgyűjtő zsákot helyeznek el ingyenesen, amennyi szelektív hulladékkal teli zsák kerül kihelyezésre. Ha ez nem elegendő, díjmentesen kérhető további szelektív zsák a gépjárművezetőtől, vagy az Önkormányzat portáján.

Zalalövő, 2021. január 11.

 

  Kovács Ildikó

      jegyző

                                                                                                                                                        

Hirdetmény!

Tisztelt Lakosság!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok (Zalalövő, Keménfa, Csöde) ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Zalalövő város, Keménfa és Csöde község területén 2020. november 11-től 2020. december 15-ig terjedő időszakban Zalalövő város, Keménfa és Csöde község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és az önkormányzathoz beküldeni.

A hirdetményt és a formanyomtatványt az önkormányzat minden háztartásba eljuttatja 1-1 példányban az elkövetkezendő napokban folyamatosan - ezzel is csökkentve a személyes kontaktust - vagy letölthető a www.zalalovo.hu oldalról is.

Az adatszolgáltatás 2020. november 11-től 2020. december 15-ig az alábbi módon teljesíthető:

 • a kitöltött adatlapokat a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal részére (továbbiakban: Hivatal) – 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1. címre – postai úton beküldve,
 • a kitöltött adatlapokat a Hivatal bejáratánál található postaládába elhelyezve,
 • a kitöltött adatlapot a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre (szkennelve) beküldve.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás hivatali időben a +3630/330-5187 telefonszámon kérhető.

Felhívom az ebtartók figyelmét arra, hogy:

 • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. A kötelezettség nem teljesítése esetén minimum 45.000, - Ft állatvédelmi bírság szabható ki.
 • Amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, 30.000, - Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.
 • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál már korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Felhívom az eb tulajdonos(ok)/tartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi ebösszeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2020. december 15.

Együttműködésüket köszönjük!

Zalalövő, 2020. november 3.

 

                                                         Tisztelettel:                                Kovács Ildikó

                                                                                                             jegyző